Kings

Glossners Douglas TB2D Skypirate

Pi is een knuffellaar.  Hij wil het liefst bij mij op schoot liggen. We hebben zijn moeder, vader en tantes al jaren gevolgd en toen hij was geboren, wisten we, het is tijd voor een vliegtuig van Sandra Glossner.

Pirate met een jaar

Pirate is in 2022 echografisch onderzocht. Geen afwijkingen zijn gevonden in zijn hart of nieren. Zijn genetische tests (MyCatDNA) zijn voor alles negatief.

Hier is Pirate zijn stamboom: https://www.pawpeds.com/db/?a=s&p=mco&name=Glossner%27s+Douglas+TB2D+Skypirate&o=elastic&g=4

Dynamicats PP FireWorks (Toby)

Toby is onze grote liefde. Hij is sinds juni 2019 gecastreerd.

In 2011 is Toby bij ons komen wonen. Hij is polydactyl, wat betekent dat op ieder zijn 4 grote voeten zijn 6 tenen.

Toby is een allemansvriend.  Hij helpt alle katten in huis bij het wassen van de oren. Bij bezoek ligt hij ergens op de vloer om geaaid te worden door de jongere kinderen. Hij is bijzonder gehecht aan Rianna, eist regelmatig van haar knuffels, en ligt vaak naast haar (op zijn eigen stoel) als ze achter de computer zit. Mensen die Toby niet kennen zijn vaak verbaasd over zijn formaat de eerste keer dat zij hem zien.

Toby is in 2012, 2016 en 2018 echografisch onderzocht. Geen afwijkingen zijn gevonden in zijn hart, nieren, lever of galblaas. Zijn genetische tests (Van Haeringen) zijn voor alles negatief.  Hij is negatief getest op patella luxatie, en is ook FIV and FeLV negatief (maart 2016, januari 2018, mei 2019).

Here is Toby's pedigree: https://pawpeds.com/db/?a=p&id=1082502&g=4&p=mco&date=iso&o=ajgrep

Toby at 4 yearsP1110286 (3)

Toby at 1 yearToby at two years